Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 64 4 68 67
07/10 kl 14 67 3 70 69
07/10 kl 15 66 4 70 68
07/10 kl 16 62 4 66 64
07/10 kl 17 56 4 60 59
07/10 kl 18 49 5 54 54
07/10 kl 19 43 6 49 49
07/10 kl 20 40 7 47 47
07/10 kl 21 40 7 47 49
07/10 kl 22 42 8 50 54
07/10 kl 23 46 9 55 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 76 72 59 52
Laveste vannstand 47 43 44 30 28
Avvik gult nivå -45 -39 -43 -56 -63
Avvik orange nivå -59 -53 -57 -70 -77
Avvik rødt nivå -70 -64 -68 -81 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm