Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 52 10 62 67
08/10 kl 01 59 11 70 76
08/10 kl 02 63 12 75 81
08/10 kl 03 64 12 76 -
08/10 kl 04 62 12 74 -
08/10 kl 05 58 11 69 -
08/10 kl 06 52 9 61 -
08/10 kl 07 46 7 53 -
08/10 kl 08 43 6 49 -
08/10 kl 09 42 4 46 -
08/10 kl 10 45 3 48 -
08/10 kl 11 48 2 50 -
08/10 kl 12 54 1 55 -
08/10 kl 13 60 0 60 -
08/10 kl 14 65 -1 64 -
08/10 kl 15 66 -1 65 -
08/10 kl 16 64 -1 63 -
08/10 kl 17 60 -2 58 -
08/10 kl 18 54 -1 53 -
08/10 kl 19 47 -1 46 -
08/10 kl 20 43 1 44 -
08/10 kl 21 41 2 43 -
08/10 kl 22 42 4 46 -
08/10 kl 23 45 6 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 76 72 59 52
Laveste vannstand 47 43 44 30 28
Avvik gult nivå -45 -39 -43 -56 -63
Avvik orange nivå -59 -53 -57 -70 -77
Avvik rødt nivå -70 -64 -68 -81 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm