Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 49 7 56 -
09/10 kl 01 55 8 63 -
09/10 kl 02 60 9 69 -
09/10 kl 03 62 10 72 -
09/10 kl 04 62 10 72 -
09/10 kl 05 59 10 69 -
09/10 kl 06 55 10 65 -
09/10 kl 07 49 10 59 -
09/10 kl 08 45 9 54 -
09/10 kl 09 43 8 51 -
09/10 kl 10 44 7 51 -
09/10 kl 11 46 6 52 -
09/10 kl 12 51 5 56 -
09/10 kl 13 56 4 60 -
09/10 kl 14 62 4 66 -
09/10 kl 15 65 5 70 -
09/10 kl 16 64 5 69 -
09/10 kl 17 61 5 66 -
09/10 kl 18 57 5 62 -
09/10 kl 19 52 4 56 -
09/10 kl 20 46 3 49 -
09/10 kl 21 43 2 45 -
09/10 kl 22 43 1 44 -
09/10 kl 23 45 0 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 76 72 59 52
Laveste vannstand 47 43 44 30 28
Avvik gult nivå -45 -39 -43 -56 -63
Avvik orange nivå -59 -53 -57 -70 -77
Avvik rødt nivå -70 -64 -68 -81 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm