Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 47 0 47 -
10/10 kl 01 51 -1 50 -
10/10 kl 02 57 -2 55 -
10/10 kl 03 61 -2 59 -
10/10 kl 04 61 -2 59 -
10/10 kl 05 59 -2 57 -
10/10 kl 06 57 -2 55 -
10/10 kl 07 53 -1 52 -
10/10 kl 08 47 -1 46 -
10/10 kl 09 45 -1 44 -
10/10 kl 10 44 0 44 -
10/10 kl 11 45 -1 44 -
10/10 kl 12 49 -1 48 -
10/10 kl 13 53 -2 51 -
10/10 kl 14 58 -3 55 -
10/10 kl 15 62 -4 58 -
10/10 kl 16 64 -5 59 -
10/10 kl 17 62 -7 55 -
10/10 kl 18 59 -9 50 -
10/10 kl 19 55 -11 44 -
10/10 kl 20 50 -12 38 -
10/10 kl 21 45 -13 32 -
10/10 kl 22 44 -14 30 -
10/10 kl 23 45 -14 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 76 72 59 52
Laveste vannstand 47 43 44 30 28
Avvik gult nivå -45 -39 -43 -56 -63
Avvik orange nivå -59 -53 -57 -70 -77
Avvik rødt nivå -70 -64 -68 -81 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm