Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 46 -15 31 -
11/10 kl 01 49 -15 34 -
11/10 kl 02 53 -16 37 -
11/10 kl 03 58 -17 41 -
11/10 kl 04 60 -18 42 -
11/10 kl 05 60 -18 42 -
11/10 kl 06 58 -18 40 -
11/10 kl 07 55 -19 36 -
11/10 kl 08 51 -18 33 -
11/10 kl 09 46 -17 29 -
11/10 kl 10 45 -17 28 -
11/10 kl 11 45 -16 29 -
11/10 kl 12 47 -15 32 -
11/10 kl 13 50 -13 37 -
11/10 kl 14 54 -12 42 -
11/10 kl 15 59 -12 47 -
11/10 kl 16 62 -11 51 -
11/10 kl 17 62 -10 52 -
11/10 kl 18 60 -9 51 -
11/10 kl 19 58 -7 51 -
11/10 kl 20 54 -5 49 -
11/10 kl 21 50 -3 47 -
11/10 kl 22 46 -1 45 -
11/10 kl 23 45 1 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 76 72 59 52
Laveste vannstand 47 43 44 30 28
Avvik gult nivå -45 -39 -43 -56 -63
Avvik orange nivå -59 -53 -57 -70 -77
Avvik rødt nivå -70 -64 -68 -81 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm