Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 -23 12 -11 -17
08/10 kl 01 45 13 58 52
08/10 kl 02 104 12 116 111
08/10 kl 03 141 13 154 -
08/10 kl 04 146 12 158 -
08/10 kl 05 116 11 127 -
08/10 kl 06 58 11 69 -
08/10 kl 07 -12 12 0 -
08/10 kl 08 -81 11 -70 -
08/10 kl 09 -133 11 -122 -
08/10 kl 10 -153 12 -141 -
08/10 kl 11 -133 12 -121 -
08/10 kl 12 -78 13 -65 -
08/10 kl 13 -3 14 11 -
08/10 kl 14 69 15 84 -
08/10 kl 15 126 16 142 -
08/10 kl 16 152 17 169 -
08/10 kl 17 141 17 158 -
08/10 kl 18 98 17 115 -
08/10 kl 19 34 18 52 -
08/10 kl 20 -34 19 -15 -
08/10 kl 21 -93 20 -73 -
08/10 kl 22 -127 22 -105 -
08/10 kl 23 -122 23 -99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 146 169 200 192 159
Laveste vannstand -104 -141 -125 -139 -160
Avvik gult nivå -44 -21 10 2 -31
Avvik orange nivå -60 -37 -6 -14 -47
Avvik rødt nivå -77 -54 -23 -31 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm