Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 243 11 254 251
07/10 kl 14 297 12 309 305
07/10 kl 15 326 12 338 336
07/10 kl 16 324 12 336 334
07/10 kl 17 290 11 301 301
07/10 kl 18 235 11 246 247
07/10 kl 19 173 10 183 185
07/10 kl 20 117 10 127 127
07/10 kl 21 81 10 91 90
07/10 kl 22 77 11 88 85
07/10 kl 23 110 12 122 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 361 392 384 351
Laveste vannstand 88 51 67 53 32
Avvik gult nivå -44 -21 10 2 -31
Avvik orange nivå -60 -37 -6 -14 -47
Avvik rødt nivå -77 -54 -23 -31 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm