Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 169 12 181 175
08/10 kl 01 237 13 250 244
08/10 kl 02 296 12 308 303
08/10 kl 03 333 13 346 -
08/10 kl 04 338 12 350 -
08/10 kl 05 308 11 319 -
08/10 kl 06 250 11 261 -
08/10 kl 07 180 12 192 -
08/10 kl 08 111 11 122 -
08/10 kl 09 59 11 70 -
08/10 kl 10 39 12 51 -
08/10 kl 11 59 12 71 -
08/10 kl 12 114 13 127 -
08/10 kl 13 189 14 203 -
08/10 kl 14 261 15 276 -
08/10 kl 15 318 16 334 -
08/10 kl 16 344 17 361 -
08/10 kl 17 333 17 350 -
08/10 kl 18 290 17 307 -
08/10 kl 19 226 18 244 -
08/10 kl 20 158 19 177 -
08/10 kl 21 99 20 119 -
08/10 kl 22 65 22 87 -
08/10 kl 23 70 23 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 361 392 384 351
Laveste vannstand 88 51 67 53 32
Avvik gult nivå -44 -21 10 2 -31
Avvik orange nivå -60 -37 -6 -14 -47
Avvik rødt nivå -77 -54 -23 -31 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm