Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 181 182 181 175
08/10 kl 01 248 250 250 244
08/10 kl 02 307 309 308 303
08/10 kl 03 344 345 346 -
08/10 kl 04 349 351 350 -
08/10 kl 05 318 320 319 -
08/10 kl 06 260 262 261 -
08/10 kl 07 190 192 192 -
08/10 kl 08 121 123 122 -
08/10 kl 09 69 71 70 -
08/10 kl 10 49 52 51 -
08/10 kl 11 70 73 71 -
08/10 kl 12 127 130 127 -
08/10 kl 13 203 205 203 -
08/10 kl 14 275 278 276 -
08/10 kl 15 332 334 334 -
08/10 kl 16 358 361 361 -
08/10 kl 17 347 351 350 -
08/10 kl 18 306 310 307 -
08/10 kl 19 244 248 244 -
08/10 kl 20 177 182 177 -
08/10 kl 21 120 124 119 -
08/10 kl 22 87 91 87 -
08/10 kl 23 93 98 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 361 402 389 361
Laveste vannstand 88 49 66 47 27
Avvik gult nivå -44 -21 20 7 -21
Avvik orange nivå -60 -37 4 -9 -37
Avvik rødt nivå -77 -54 -13 -26 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm