Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
08/10 kl 00 175 181 182 182
08/10 kl 01 244 250 250 250
08/10 kl 02 303 308 309 309
08/10 kl 03 - 346 346 346
08/10 kl 04 - 350 350 351
08/10 kl 05 - 319 320 320
08/10 kl 06 - 261 261 262
08/10 kl 07 - 192 192 192
08/10 kl 08 - 122 122 122
08/10 kl 09 - 70 70 70
08/10 kl 10 - 51 51 51
08/10 kl 11 - 71 72 71
08/10 kl 12 - 127 128 127
08/10 kl 13 - 203 203 203
08/10 kl 14 - 276 277 276
08/10 kl 15 - 334 335 334
08/10 kl 16 - 361 362 361
08/10 kl 17 - 350 351 350
08/10 kl 18 - 307 308 308
08/10 kl 19 - 244 245 245
08/10 kl 20 - 177 179 177
08/10 kl 21 - 119 122 120
08/10 kl 22 - 87 89 87
08/10 kl 23 - 93 96 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 338 361 392 384 351
Max. fra modell: 07/10 00 341 362 393 379 357
Max. fra modell: 06/10 12 341 361 391 387 354
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm