Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 12 13 12 6
08/10 kl 01 11 13 13 7
08/10 kl 02 11 13 12 7
08/10 kl 03 11 12 13 -
08/10 kl 04 11 13 12 -
08/10 kl 05 10 12 11 -
08/10 kl 06 10 12 11 -
08/10 kl 07 10 12 12 -
08/10 kl 08 10 12 11 -
08/10 kl 09 10 12 11 -
08/10 kl 10 10 13 12 -
08/10 kl 11 11 14 12 -
08/10 kl 12 13 16 13 -
08/10 kl 13 14 16 14 -
08/10 kl 14 14 17 15 -
08/10 kl 15 14 16 16 -
08/10 kl 16 14 17 17 -
08/10 kl 17 14 18 17 -
08/10 kl 18 16 20 17 -
08/10 kl 19 18 22 18 -
08/10 kl 20 19 24 19 -
08/10 kl 21 21 25 20 -
08/10 kl 22 22 26 22 -
08/10 kl 23 23 28 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 23 40 33 8
Laveste værets virkning 10 11 25 8 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm