Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 113 25 138 -
09/10 kl 01 181 26 207 -
09/10 kl 02 254 28 282 -
09/10 kl 03 315 29 344 -
09/10 kl 04 348 30 378 -
09/10 kl 05 344 31 375 -
09/10 kl 06 304 33 337 -
09/10 kl 07 237 33 270 -
09/10 kl 08 162 34 196 -
09/10 kl 09 91 35 126 -
09/10 kl 10 42 36 78 -
09/10 kl 11 30 37 67 -
09/10 kl 12 61 38 99 -
09/10 kl 13 128 39 167 -
09/10 kl 14 208 40 248 -
09/10 kl 15 283 40 323 -
09/10 kl 16 335 40 375 -
09/10 kl 17 353 39 392 -
09/10 kl 18 332 38 370 -
09/10 kl 19 280 38 318 -
09/10 kl 20 210 38 248 -
09/10 kl 21 139 36 175 -
09/10 kl 22 82 35 117 -
09/10 kl 23 56 34 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 361 392 384 351
Laveste vannstand 88 51 67 53 32
Avvik gult nivå -44 -21 10 2 -31
Avvik orange nivå -60 -37 -6 -14 -47
Avvik rødt nivå -77 -54 -23 -31 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm