Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 71 33 104 -
10/10 kl 01 125 32 157 -
10/10 kl 02 199 32 231 -
10/10 kl 03 274 32 306 -
10/10 kl 04 330 31 361 -
10/10 kl 05 354 30 384 -
10/10 kl 06 340 29 369 -
10/10 kl 07 290 27 317 -
10/10 kl 08 218 25 243 -
10/10 kl 09 141 23 164 -
10/10 kl 10 73 22 95 -
10/10 kl 11 33 21 54 -
10/10 kl 12 33 20 53 -
10/10 kl 13 77 20 97 -
10/10 kl 14 151 19 170 -
10/10 kl 15 233 18 251 -
10/10 kl 16 303 17 320 -
10/10 kl 17 346 16 362 -
10/10 kl 18 352 14 366 -
10/10 kl 19 320 12 332 -
10/10 kl 20 260 12 272 -
10/10 kl 21 189 11 200 -
10/10 kl 22 120 9 129 -
10/10 kl 23 71 8 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 361 392 384 351
Laveste vannstand 88 51 67 53 32
Avvik gult nivå -44 -21 10 2 -31
Avvik orange nivå -60 -37 -6 -14 -47
Avvik rødt nivå -77 -54 -23 -31 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm