Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 56 8 64 -
11/10 kl 01 83 7 90 -
11/10 kl 02 145 6 151 -
11/10 kl 03 221 4 225 -
11/10 kl 04 291 3 294 -
11/10 kl 05 337 2 339 -
11/10 kl 06 350 1 351 -
11/10 kl 07 325 0 325 -
11/10 kl 08 269 -1 268 -
11/10 kl 09 195 -2 193 -
11/10 kl 10 122 -2 120 -
11/10 kl 11 63 -2 61 -
11/10 kl 12 35 -3 32 -
11/10 kl 13 49 -3 46 -
11/10 kl 14 103 -4 99 -
11/10 kl 15 180 -5 175 -
11/10 kl 16 257 -6 251 -
11/10 kl 17 317 -7 310 -
11/10 kl 18 347 -8 339 -
11/10 kl 19 340 -10 330 -
11/10 kl 20 299 -11 288 -
11/10 kl 21 236 -10 226 -
11/10 kl 22 167 -11 156 -
11/10 kl 23 105 -12 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 338 361 392 384 351
Laveste vannstand 88 51 67 53 32
Avvik gult nivå -44 -21 10 2 -31
Avvik orange nivå -60 -37 -6 -14 -47
Avvik rødt nivå -77 -54 -23 -31 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm