Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 70 -4 66 66
07/10 kl 14 76 -3 73 70
07/10 kl 15 78 -3 75 69
07/10 kl 16 75 -2 73 67
07/10 kl 17 67 -2 65 60
07/10 kl 18 57 -2 55 55
07/10 kl 19 50 -1 49 51
07/10 kl 20 44 0 44 48
07/10 kl 21 42 1 43 46
07/10 kl 22 45 2 47 51
07/10 kl 23 52 2 54 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 85 85 71 54
Laveste vannstand 43 45 50 28 20
Avvik gult nivå -76 -66 -66 -80 -97
Avvik orange nivå -97 -87 -87 -101 -118
Avvik rødt nivå -115 -105 -105 -119 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm