Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 58 4 62 70
08/10 kl 01 64 6 70 78
08/10 kl 02 70 8 78 86
08/10 kl 03 75 9 84 -
08/10 kl 04 75 10 85 -
08/10 kl 05 69 11 80 -
08/10 kl 06 61 9 70 -
08/10 kl 07 52 7 59 -
08/10 kl 08 47 5 52 -
08/10 kl 09 44 4 48 -
08/10 kl 10 47 3 50 -
08/10 kl 11 55 2 57 -
08/10 kl 12 62 1 63 -
08/10 kl 13 67 0 67 -
08/10 kl 14 71 0 71 -
08/10 kl 15 75 -2 73 -
08/10 kl 16 77 -3 74 -
08/10 kl 17 72 -3 69 -
08/10 kl 18 63 -3 60 -
08/10 kl 19 55 -3 52 -
08/10 kl 20 49 -1 48 -
08/10 kl 21 44 1 45 -
08/10 kl 22 44 4 48 -
08/10 kl 23 49 6 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 85 85 71 54
Laveste vannstand 43 45 50 28 20
Avvik gult nivå -76 -66 -66 -80 -97
Avvik orange nivå -97 -87 -87 -101 -118
Avvik rødt nivå -115 -105 -105 -119 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm