Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 56 7 63 -
09/10 kl 01 61 9 70 -
09/10 kl 02 64 10 74 -
09/10 kl 03 69 11 80 -
09/10 kl 04 73 12 85 -
09/10 kl 05 72 13 85 -
09/10 kl 06 65 12 77 -
09/10 kl 07 57 12 69 -
09/10 kl 08 51 11 62 -
09/10 kl 09 47 10 57 -
09/10 kl 10 46 8 54 -
09/10 kl 11 51 7 58 -
09/10 kl 12 59 6 65 -
09/10 kl 13 66 7 73 -
09/10 kl 14 69 7 76 -
09/10 kl 15 71 7 78 -
09/10 kl 16 75 8 83 -
09/10 kl 17 75 8 83 -
09/10 kl 18 69 7 76 -
09/10 kl 19 60 6 66 -
09/10 kl 20 54 6 60 -
09/10 kl 21 49 5 54 -
09/10 kl 22 46 4 50 -
09/10 kl 23 47 4 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 85 85 71 54
Laveste vannstand 43 45 50 28 20
Avvik gult nivå -76 -66 -66 -80 -97
Avvik orange nivå -97 -87 -87 -101 -118
Avvik rødt nivå -115 -105 -105 -119 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm