Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 53 3 56 -
10/10 kl 01 60 2 62 -
10/10 kl 02 62 0 62 -
10/10 kl 03 64 0 64 -
10/10 kl 04 68 0 68 -
10/10 kl 05 71 0 71 -
10/10 kl 06 67 -1 66 -
10/10 kl 07 60 -1 59 -
10/10 kl 08 54 -1 53 -
10/10 kl 09 50 -1 49 -
10/10 kl 10 47 -1 46 -
10/10 kl 11 47 -1 46 -
10/10 kl 12 54 -2 52 -
10/10 kl 13 63 -3 60 -
10/10 kl 14 68 -4 64 -
10/10 kl 15 69 -6 63 -
10/10 kl 16 71 -8 63 -
10/10 kl 17 74 -10 64 -
10/10 kl 18 73 -13 60 -
10/10 kl 19 66 -15 51 -
10/10 kl 20 59 -18 41 -
10/10 kl 21 54 -19 35 -
10/10 kl 22 50 -20 30 -
10/10 kl 23 48 -20 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 85 85 71 54
Laveste vannstand 43 45 50 28 20
Avvik gult nivå -76 -66 -66 -80 -97
Avvik orange nivå -97 -87 -87 -101 -118
Avvik rødt nivå -115 -105 -105 -119 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm