Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 51 -21 30 -
11/10 kl 01 57 -22 35 -
11/10 kl 02 62 -24 38 -
11/10 kl 03 62 -26 36 -
11/10 kl 04 63 -27 36 -
11/10 kl 05 67 -28 39 -
11/10 kl 06 68 -28 40 -
11/10 kl 07 64 -28 36 -
11/10 kl 08 57 -29 28 -
11/10 kl 09 53 -29 24 -
11/10 kl 10 50 -28 22 -
11/10 kl 11 47 -27 20 -
11/10 kl 12 49 -26 23 -
11/10 kl 13 57 -25 32 -
11/10 kl 14 65 -24 41 -
11/10 kl 15 67 -23 44 -
11/10 kl 16 68 -22 46 -
11/10 kl 17 71 -22 49 -
11/10 kl 18 74 -20 54 -
11/10 kl 19 71 -19 52 -
11/10 kl 20 64 -16 48 -
11/10 kl 21 59 -14 45 -
11/10 kl 22 55 -12 43 -
11/10 kl 23 51 -10 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 85 85 71 54
Laveste vannstand 43 45 50 28 20
Avvik gult nivå -76 -66 -66 -80 -97
Avvik orange nivå -97 -87 -87 -101 -118
Avvik rødt nivå -115 -105 -105 -119 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm