Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 132 7 139 146
08/02 kl 02 98 10 108 116
08/02 kl 03 72 12 84 89
08/02 kl 04 61 12 73 79
08/02 kl 05 67 14 81 82
08/02 kl 06 88 14 102 104
08/02 kl 07 122 17 139 143
08/02 kl 08 159 18 177 178
08/02 kl 09 189 19 208 212
08/02 kl 10 203 21 224 229
08/02 kl 11 199 22 221 222
08/02 kl 12 179 21 200 204
08/02 kl 13 145 26 171 170
08/02 kl 14 105 26 131 129
08/02 kl 15 69 27 96 -
08/02 kl 16 48 26 74 -
08/02 kl 17 45 25 70 -
08/02 kl 18 61 27 88 -
08/02 kl 19 93 24 117 -
08/02 kl 20 135 28 163 -
08/02 kl 21 174 27 201 -
08/02 kl 22 198 29 227 -
08/02 kl 23 204 31 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 277 285 303 272
Laveste vannstand 70 99 86 66 56
Avvik gult nivå -30 12 20 38 7
Avvik orange nivå -46 -4 4 22 -9
Avvik rødt nivå -61 -19 -11 7 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm