Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 192 30 222 -
09/02 kl 01 164 38 202 -
09/02 kl 02 125 36 161 -
09/02 kl 03 86 43 129 -
09/02 kl 04 60 42 102 -
09/02 kl 05 52 47 99 -
09/02 kl 06 63 44 107 -
09/02 kl 07 92 50 142 -
09/02 kl 08 133 49 182 -
09/02 kl 09 176 58 234 -
09/02 kl 10 206 54 260 -
09/02 kl 11 215 62 277 -
09/02 kl 12 204 61 265 -
09/02 kl 13 176 64 240 -
09/02 kl 14 135 67 202 -
09/02 kl 15 88 69 157 -
09/02 kl 16 51 74 125 -
09/02 kl 17 33 67 100 -
09/02 kl 18 35 69 104 -
09/02 kl 19 57 67 124 -
09/02 kl 20 98 66 164 -
09/02 kl 21 147 61 208 -
09/02 kl 22 188 62 250 -
09/02 kl 23 210 58 268 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 277 285 303 272
Laveste vannstand 70 99 86 66 56
Avvik gult nivå -30 12 20 38 7
Avvik orange nivå -46 -4 4 22 -9
Avvik rødt nivå -61 -19 -11 7 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm