Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 211 58 269 -
10/02 kl 01 193 54 247 -
10/02 kl 02 158 55 213 -
10/02 kl 03 113 53 166 -
10/02 kl 04 72 52 124 -
10/02 kl 05 49 50 99 -
10/02 kl 06 47 49 96 -
10/02 kl 07 65 43 108 -
10/02 kl 08 100 46 146 -
10/02 kl 09 149 41 190 -
10/02 kl 10 193 46 239 -
10/02 kl 11 219 43 262 -
10/02 kl 12 222 47 269 -
10/02 kl 13 205 48 253 -
10/02 kl 14 170 49 219 -
10/02 kl 15 121 51 172 -
10/02 kl 16 70 55 125 -
10/02 kl 17 35 61 96 -
10/02 kl 18 22 64 86 -
10/02 kl 19 30 69 99 -
10/02 kl 20 59 72 131 -
10/02 kl 21 107 80 187 -
10/02 kl 22 160 82 242 -
10/02 kl 23 199 86 285 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 277 285 303 272
Laveste vannstand 70 99 86 66 56
Avvik gult nivå -30 12 20 38 7
Avvik orange nivå -46 -4 4 22 -9
Avvik rødt nivå -61 -19 -11 7 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm