Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 216 87 303 -
11/02 kl 01 212 91 303 -
11/02 kl 02 188 90 278 -
11/02 kl 03 147 94 241 -
11/02 kl 04 99 92 191 -
11/02 kl 05 61 91 152 -
11/02 kl 06 44 90 134 -
11/02 kl 07 48 88 136 -
11/02 kl 08 71 87 158 -
11/02 kl 09 113 82 195 -
11/02 kl 10 165 79 244 -
11/02 kl 11 208 77 285 -
11/02 kl 12 227 71 298 -
11/02 kl 13 224 69 293 -
11/02 kl 14 201 64 265 -
11/02 kl 15 160 62 222 -
11/02 kl 16 106 57 163 -
11/02 kl 17 57 55 112 -
11/02 kl 18 27 51 78 -
11/02 kl 19 19 47 66 -
11/02 kl 20 32 43 75 -
11/02 kl 21 67 44 111 -
11/02 kl 22 119 42 161 -
11/02 kl 23 171 42 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 277 285 303 272
Laveste vannstand 70 99 86 66 56
Avvik gult nivå -30 12 20 38 7
Avvik orange nivå -46 -4 4 22 -9
Avvik rødt nivå -61 -19 -11 7 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm