Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 204 42 246 -
12/02 kl 01 215 43 258 -
12/02 kl 02 206 44 250 -
12/02 kl 03 178 44 222 -
12/02 kl 04 133 45 178 -
12/02 kl 05 86 45 131 -
12/02 kl 06 55 46 101 -
12/02 kl 07 44 47 91 -
12/02 kl 08 53 49 102 -
12/02 kl 09 82 47 129 -
12/02 kl 10 128 48 176 -
12/02 kl 11 179 47 226 -
12/02 kl 12 215 45 260 -
12/02 kl 13 228 44 272 -
12/02 kl 14 220 43 263 -
12/02 kl 15 192 42 234 -
12/02 kl 16 147 40 187 -
12/02 kl 17 93 38 131 -
12/02 kl 18 49 37 86 -
12/02 kl 19 26 34 60 -
12/02 kl 20 23 33 56 -
12/02 kl 21 39 29 68 -
12/02 kl 22 78 29 107 -
12/02 kl 23 130 28 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 277 285 303 272
Laveste vannstand 70 99 86 66 56
Avvik gult nivå -30 12 20 38 7
Avvik orange nivå -46 -4 4 22 -9
Avvik rødt nivå -61 -19 -11 7 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm