Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 61 8 69 73
08/02 kl 02 34 9 43 46
08/02 kl 03 -2 9 7 10
08/02 kl 04 -37 9 -28 -24
08/02 kl 05 -62 9 -53 -49
08/02 kl 06 -70 9 -61 -58
08/02 kl 07 -59 9 -50 -48
08/02 kl 08 -31 10 -21 -20
08/02 kl 09 8 10 18 18
08/02 kl 10 47 10 57 59
08/02 kl 11 77 10 87 90
08/02 kl 12 89 10 99 104
08/02 kl 13 82 11 93 96
08/02 kl 14 56 11 67 70
08/02 kl 15 17 11 28 -
08/02 kl 16 -25 12 -13 -
08/02 kl 17 -60 12 -48 -
08/02 kl 18 -80 13 -67 -
08/02 kl 19 -79 13 -66 -
08/02 kl 20 -58 14 -44 -
08/02 kl 21 -21 14 -7 -
08/02 kl 22 23 14 37 -
08/02 kl 23 60 14 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 134 172 177 157
Laveste vannstand -67 -62 -42 -53 -76
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm