Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 85 - 80 79
08/02 kl 01 73 69 68 67
08/02 kl 02 46 43 43 42
08/02 kl 03 10 7 7 6
08/02 kl 04 -24 -28 -28 -29
08/02 kl 05 -49 -53 -54 -55
08/02 kl 06 -58 -61 -62 -62
08/02 kl 07 -48 -50 -51 -51
08/02 kl 08 -20 -21 -22 -23
08/02 kl 09 18 18 17 16
08/02 kl 10 59 57 56 55
08/02 kl 11 90 87 86 86
08/02 kl 12 104 99 99 98
08/02 kl 13 96 93 92 92
08/02 kl 14 70 67 66 67
08/02 kl 15 - 28 28 28
08/02 kl 16 - -13 -14 -14
08/02 kl 17 - -48 -49 -49
08/02 kl 18 - -67 -68 -68
08/02 kl 19 - -66 -67 -67
08/02 kl 20 - -44 -45 -44
08/02 kl 21 - -7 -8 -7
08/02 kl 22 - 37 35 37
08/02 kl 23 - 74 73 75

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 99 134 172 177 157
Max. fra modell: 07/02 12 99 130 170 182 157
Max. fra modell: 07/02 00 98 130 169 181 122
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm