Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 75 46 121 -
10/02 kl 01 95 47 142 -
10/02 kl 02 91 49 140 -
10/02 kl 03 65 50 115 -
10/02 kl 04 23 51 74 -
10/02 kl 05 -25 54 29 -
10/02 kl 06 -65 55 -10 -
10/02 kl 07 -87 56 -31 -
10/02 kl 08 -84 59 -25 -
10/02 kl 09 -58 60 2 -
10/02 kl 10 -13 60 47 -
10/02 kl 11 38 61 99 -
10/02 kl 12 82 62 144 -
10/02 kl 13 108 63 171 -
10/02 kl 14 109 63 172 -
10/02 kl 15 85 63 148 -
10/02 kl 16 41 63 104 -
10/02 kl 17 -11 62 51 -
10/02 kl 18 -61 62 1 -
10/02 kl 19 -96 63 -33 -
10/02 kl 20 -107 65 -42 -
10/02 kl 21 -92 66 -26 -
10/02 kl 22 -54 65 11 -
10/02 kl 23 -2 66 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 134 172 177 157
Laveste vannstand -67 -62 -42 -53 -76
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm