Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 121 117 112
10/02 kl 01 - 142 140 135
10/02 kl 02 - 140 137 132
10/02 kl 03 - 115 112 107
10/02 kl 04 - 74 72 68
10/02 kl 05 - 29 25 23
10/02 kl 06 - -10 -14 -16
10/02 kl 07 - -31 -35 -36
10/02 kl 08 - -25 -29 -30
10/02 kl 09 - 2 -2 -4
10/02 kl 10 - 47 44 42
10/02 kl 11 - 99 97 95
10/02 kl 12 - 144 142 141
10/02 kl 13 - 171 168 167
10/02 kl 14 - 172 170 169
10/02 kl 15 - 148 147 146
10/02 kl 16 - 104 103 102
10/02 kl 17 - 51 52 51
10/02 kl 18 - 1 3 2
10/02 kl 19 - -33 -32 -33
10/02 kl 20 - -42 -42 -42
10/02 kl 21 - -26 -26 -26
10/02 kl 22 - 11 13 12
10/02 kl 23 - 64 66 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 99 134 172 177 157
Max. fra modell: 07/02 12 99 130 170 182 157
Max. fra modell: 07/02 00 98 130 169 181 122
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm