Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 116 118 118
11/02 kl 01 - 154 156 157
11/02 kl 02 - 169 172 172
11/02 kl 03 - 158 162 162
11/02 kl 04 - 124 129 128
11/02 kl 05 - 77 83 82
11/02 kl 06 - 27 33 32
11/02 kl 07 - -11 -6 -6
11/02 kl 08 - -28 -22 -23
11/02 kl 09 - -19 -13 -14
11/02 kl 10 - 16 22 20
11/02 kl 11 - 65 70 69
11/02 kl 12 - 116 121 120
11/02 kl 13 - 158 162 161
11/02 kl 14 - 177 182 181
11/02 kl 15 - 170 174 173
11/02 kl 16 - 137 143 141
11/02 kl 17 - 88 93 91
11/02 kl 18 - 32 36 35
11/02 kl 19 - -16 -12 -13
11/02 kl 20 - -48 -45 -44
11/02 kl 21 - -53 -50 -48
11/02 kl 22 - -31 -28 -26
11/02 kl 23 - 12 14 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 99 134 172 177 157
Max. fra modell: 07/02 12 99 130 170 182 157
Max. fra modell: 07/02 00 98 130 169 181 122
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm