Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 65 67 72
12/02 kl 01 - 115 117 122
12/02 kl 02 - 148 150 -
12/02 kl 03 - 155 157 -
12/02 kl 04 - 136 138 -
12/02 kl 05 - 97 100 -
12/02 kl 06 - 46 50 -
12/02 kl 07 - -2 2 -
12/02 kl 08 - -35 -31 -
12/02 kl 09 - -46 -42 -
12/02 kl 10 - -30 -26 -
12/02 kl 11 - 9 13 -
12/02 kl 12 - 60 64 -
12/02 kl 13 - 109 112 -
12/02 kl 14 - 145 - -
12/02 kl 15 - 157 - -
12/02 kl 16 - 141 - -
12/02 kl 17 - 104 - -
12/02 kl 18 - 51 - -
12/02 kl 19 - -5 - -
12/02 kl 20 - -50 - -
12/02 kl 21 - -76 - -
12/02 kl 22 - -75 - -
12/02 kl 23 - -49 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 99 134 172 177 157
Max. fra modell: 07/02 12 99 130 170 182 157
Max. fra modell: 07/02 00 98 130 169 181 122
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm