Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 191 8 199 203
08/02 kl 02 164 9 173 176
08/02 kl 03 128 9 137 140
08/02 kl 04 93 9 102 106
08/02 kl 05 68 9 77 81
08/02 kl 06 60 9 69 72
08/02 kl 07 71 9 80 82
08/02 kl 08 99 10 109 110
08/02 kl 09 138 10 148 148
08/02 kl 10 177 10 187 189
08/02 kl 11 207 10 217 220
08/02 kl 12 219 10 229 234
08/02 kl 13 212 11 223 226
08/02 kl 14 186 11 197 200
08/02 kl 15 147 11 158 -
08/02 kl 16 105 12 117 -
08/02 kl 17 70 12 82 -
08/02 kl 18 50 13 63 -
08/02 kl 19 51 13 64 -
08/02 kl 20 72 14 86 -
08/02 kl 21 109 14 123 -
08/02 kl 22 153 14 167 -
08/02 kl 23 190 14 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 264 302 307 287
Laveste vannstand 63 68 88 77 54
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm