Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 199 199 199 203
08/02 kl 02 173 174 173 176
08/02 kl 03 136 138 137 140
08/02 kl 04 102 103 102 106
08/02 kl 05 76 78 77 81
08/02 kl 06 68 70 69 72
08/02 kl 07 79 81 80 82
08/02 kl 08 108 110 109 110
08/02 kl 09 146 148 148 148
08/02 kl 10 186 188 187 189
08/02 kl 11 217 218 217 220
08/02 kl 12 229 231 229 234
08/02 kl 13 222 224 223 226
08/02 kl 14 196 198 197 200
08/02 kl 15 158 160 158 -
08/02 kl 16 116 118 117 -
08/02 kl 17 81 83 82 -
08/02 kl 18 62 64 63 -
08/02 kl 19 62 65 64 -
08/02 kl 20 84 87 86 -
08/02 kl 21 122 125 123 -
08/02 kl 22 165 168 167 -
08/02 kl 23 202 205 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 267 312 321 302
Laveste vannstand 62 67 80 70 48
Avvik gult nivå -48 -12 33 42 23
Avvik orange nivå -67 -31 14 23 4
Avvik rødt nivå -83 -47 -2 7 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm