Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 215 - 210 209
08/02 kl 01 203 199 198 197
08/02 kl 02 176 173 173 172
08/02 kl 03 140 137 137 136
08/02 kl 04 106 102 102 101
08/02 kl 05 81 77 76 75
08/02 kl 06 72 69 68 68
08/02 kl 07 82 80 79 79
08/02 kl 08 110 109 108 107
08/02 kl 09 148 148 147 146
08/02 kl 10 189 187 186 185
08/02 kl 11 220 217 216 216
08/02 kl 12 234 229 229 228
08/02 kl 13 226 223 222 222
08/02 kl 14 200 197 196 197
08/02 kl 15 - 158 158 158
08/02 kl 16 - 117 116 116
08/02 kl 17 - 82 81 81
08/02 kl 18 - 63 62 62
08/02 kl 19 - 64 63 63
08/02 kl 20 - 86 85 86
08/02 kl 21 - 123 122 123
08/02 kl 22 - 167 165 167
08/02 kl 23 - 204 203 205

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 229 264 302 307 287
Max. fra modell: 07/02 12 229 260 300 312 287
Max. fra modell: 07/02 00 228 260 299 311 252
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm