Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 8 8 8 12
08/02 kl 02 9 10 9 12
08/02 kl 03 8 10 9 12
08/02 kl 04 9 10 9 13
08/02 kl 05 8 10 9 13
08/02 kl 06 8 10 9 12
08/02 kl 07 8 10 9 11
08/02 kl 08 9 11 10 11
08/02 kl 09 8 10 10 10
08/02 kl 10 9 11 10 12
08/02 kl 11 10 11 10 13
08/02 kl 12 10 12 10 15
08/02 kl 13 10 12 11 14
08/02 kl 14 10 12 11 14
08/02 kl 15 11 13 11 -
08/02 kl 16 11 13 12 -
08/02 kl 17 11 13 12 -
08/02 kl 18 12 14 13 -
08/02 kl 19 11 14 13 -
08/02 kl 20 12 15 14 -
08/02 kl 21 13 16 14 -
08/02 kl 22 12 15 14 -
08/02 kl 23 12 15 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 45 66 67 55
Laveste værets virkning 8 14 46 56 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm