Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 213 15 228 -
09/02 kl 01 215 15 230 -
09/02 kl 02 196 14 210 -
09/02 kl 03 161 15 176 -
09/02 kl 04 118 14 132 -
09/02 kl 05 80 15 95 -
09/02 kl 06 55 16 71 -
09/02 kl 07 50 18 68 -
09/02 kl 08 69 19 88 -
09/02 kl 09 105 21 126 -
09/02 kl 10 151 24 175 -
09/02 kl 11 195 26 221 -
09/02 kl 12 224 29 253 -
09/02 kl 13 232 32 264 -
09/02 kl 14 216 34 250 -
09/02 kl 15 181 35 216 -
09/02 kl 16 134 37 171 -
09/02 kl 17 87 39 126 -
09/02 kl 18 51 41 92 -
09/02 kl 19 34 42 76 -
09/02 kl 20 41 42 83 -
09/02 kl 21 71 44 115 -
09/02 kl 22 117 44 161 -
09/02 kl 23 166 45 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 264 302 307 287
Laveste vannstand 63 68 88 77 54
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm