Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 228 227 228
09/02 kl 01 - 230 229 230
09/02 kl 02 - 210 210 210
09/02 kl 03 - 176 175 175
09/02 kl 04 - 132 132 132
09/02 kl 05 - 95 94 95
09/02 kl 06 - 71 70 70
09/02 kl 07 - 68 66 66
09/02 kl 08 - 88 86 86
09/02 kl 09 - 126 124 124
09/02 kl 10 - 175 173 172
09/02 kl 11 - 221 219 218
09/02 kl 12 - 253 250 250
09/02 kl 13 - 264 260 260
09/02 kl 14 - 250 246 245
09/02 kl 15 - 216 213 212
09/02 kl 16 - 171 169 166
09/02 kl 17 - 126 123 119
09/02 kl 18 - 92 89 84
09/02 kl 19 - 76 74 68
09/02 kl 20 - 83 81 75
09/02 kl 21 - 115 112 107
09/02 kl 22 - 161 158 153
09/02 kl 23 - 211 208 202

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 229 264 302 307 287
Max. fra modell: 07/02 12 229 260 300 312 287
Max. fra modell: 07/02 00 228 260 299 311 252
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm