Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 205 46 251 -
10/02 kl 01 225 47 272 -
10/02 kl 02 221 49 270 -
10/02 kl 03 195 50 245 -
10/02 kl 04 153 51 204 -
10/02 kl 05 105 54 159 -
10/02 kl 06 65 55 120 -
10/02 kl 07 43 56 99 -
10/02 kl 08 46 59 105 -
10/02 kl 09 72 60 132 -
10/02 kl 10 117 60 177 -
10/02 kl 11 168 61 229 -
10/02 kl 12 212 62 274 -
10/02 kl 13 238 63 301 -
10/02 kl 14 239 63 302 -
10/02 kl 15 215 63 278 -
10/02 kl 16 171 63 234 -
10/02 kl 17 119 62 181 -
10/02 kl 18 69 62 131 -
10/02 kl 19 34 63 97 -
10/02 kl 20 23 65 88 -
10/02 kl 21 38 66 104 -
10/02 kl 22 76 65 141 -
10/02 kl 23 128 66 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 264 302 307 287
Laveste vannstand 63 68 88 77 54
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm