Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 245 259 251 -
10/02 kl 01 266 280 272 -
10/02 kl 02 263 278 270 -
10/02 kl 03 238 254 245 -
10/02 kl 04 198 215 204 -
10/02 kl 05 152 170 159 -
10/02 kl 06 112 130 120 -
10/02 kl 07 91 110 99 -
10/02 kl 08 96 115 105 -
10/02 kl 09 123 142 132 -
10/02 kl 10 169 187 177 -
10/02 kl 11 221 239 229 -
10/02 kl 12 267 284 274 -
10/02 kl 13 293 310 301 -
10/02 kl 14 295 312 302 -
10/02 kl 15 272 288 278 -
10/02 kl 16 228 245 234 -
10/02 kl 17 176 195 181 -
10/02 kl 18 126 146 131 -
10/02 kl 19 91 111 97 -
10/02 kl 20 80 102 88 -
10/02 kl 21 95 117 104 -
10/02 kl 22 134 154 141 -
10/02 kl 23 186 206 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 267 312 321 302
Laveste vannstand 62 67 80 70 48
Avvik gult nivå -48 -12 33 42 23
Avvik orange nivå -67 -31 14 23 4
Avvik rødt nivå -83 -47 -2 7 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm