Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 251 247 242
10/02 kl 01 - 272 270 265
10/02 kl 02 - 270 267 262
10/02 kl 03 - 245 242 237
10/02 kl 04 - 204 202 198
10/02 kl 05 - 159 155 153
10/02 kl 06 - 120 116 114
10/02 kl 07 - 99 95 94
10/02 kl 08 - 105 101 100
10/02 kl 09 - 132 128 126
10/02 kl 10 - 177 174 172
10/02 kl 11 - 229 227 225
10/02 kl 12 - 274 272 271
10/02 kl 13 - 301 298 297
10/02 kl 14 - 302 300 299
10/02 kl 15 - 278 277 276
10/02 kl 16 - 234 233 232
10/02 kl 17 - 181 182 181
10/02 kl 18 - 131 133 132
10/02 kl 19 - 97 98 97
10/02 kl 20 - 88 88 88
10/02 kl 21 - 104 104 104
10/02 kl 22 - 141 143 142
10/02 kl 23 - 194 196 196

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 229 264 302 307 287
Max. fra modell: 07/02 12 229 260 300 312 287
Max. fra modell: 07/02 00 228 260 299 311 252
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm