Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 40 54 46 -
10/02 kl 01 41 55 47 -
10/02 kl 02 42 57 49 -
10/02 kl 03 43 59 50 -
10/02 kl 04 45 62 51 -
10/02 kl 05 47 65 54 -
10/02 kl 06 47 65 55 -
10/02 kl 07 48 67 56 -
10/02 kl 08 50 69 59 -
10/02 kl 09 51 70 60 -
10/02 kl 10 52 70 60 -
10/02 kl 11 53 71 61 -
10/02 kl 12 55 72 62 -
10/02 kl 13 55 72 63 -
10/02 kl 14 56 73 63 -
10/02 kl 15 57 73 63 -
10/02 kl 16 57 74 63 -
10/02 kl 17 57 76 62 -
10/02 kl 18 57 77 62 -
10/02 kl 19 57 77 63 -
10/02 kl 20 57 79 65 -
10/02 kl 21 57 79 66 -
10/02 kl 22 58 78 65 -
10/02 kl 23 58 78 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 45 66 67 55
Laveste værets virkning 8 14 46 56 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm