Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 179 67 246 -
11/02 kl 01 217 67 284 -
11/02 kl 02 232 67 299 -
11/02 kl 03 221 67 288 -
11/02 kl 04 188 66 254 -
11/02 kl 05 141 66 207 -
11/02 kl 06 92 65 157 -
11/02 kl 07 54 65 119 -
11/02 kl 08 38 64 102 -
11/02 kl 09 47 64 111 -
11/02 kl 10 82 64 146 -
11/02 kl 11 132 63 195 -
11/02 kl 12 184 62 246 -
11/02 kl 13 226 62 288 -
11/02 kl 14 246 61 307 -
11/02 kl 15 239 61 300 -
11/02 kl 16 208 59 267 -
11/02 kl 17 159 59 218 -
11/02 kl 18 103 59 162 -
11/02 kl 19 55 59 114 -
11/02 kl 20 24 58 82 -
11/02 kl 21 20 57 77 -
11/02 kl 22 42 57 99 -
11/02 kl 23 86 56 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 264 302 307 287
Laveste vannstand 63 68 88 77 54
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm