Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 238 258 246 -
11/02 kl 01 276 296 284 -
11/02 kl 02 292 312 299 -
11/02 kl 03 280 301 288 -
11/02 kl 04 246 268 254 -
11/02 kl 05 199 221 207 -
11/02 kl 06 149 172 157 -
11/02 kl 07 109 133 119 -
11/02 kl 08 92 116 102 -
11/02 kl 09 101 125 111 -
11/02 kl 10 136 160 146 -
11/02 kl 11 186 209 195 -
11/02 kl 12 237 261 246 -
11/02 kl 13 279 302 288 -
11/02 kl 14 298 321 307 -
11/02 kl 15 291 313 300 -
11/02 kl 16 260 281 267 -
11/02 kl 17 210 230 218 -
11/02 kl 18 154 173 162 -
11/02 kl 19 105 124 114 -
11/02 kl 20 74 92 82 -
11/02 kl 21 70 87 77 -
11/02 kl 22 92 109 99 -
11/02 kl 23 135 152 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 267 312 321 302
Laveste vannstand 62 67 80 70 48
Avvik gult nivå -48 -12 33 42 23
Avvik orange nivå -67 -31 14 23 4
Avvik rødt nivå -83 -47 -2 7 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm