Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 0% 0% 0% 258
11/02 kl 01 96% 0% 0% 296
11/02 kl 02 100% 75% 0% 312
11/02 kl 03 100% 4% 0% 301
11/02 kl 04 0% 0% 0% 268
11/02 kl 05 0% 0% 0% 221
11/02 kl 06 0% 0% 0% 172
11/02 kl 07 0% 0% 0% 133
11/02 kl 08 0% 0% 0% 116
11/02 kl 09 0% 0% 0% 125
11/02 kl 10 0% 0% 0% 160
11/02 kl 11 0% 0% 0% 209
11/02 kl 12 0% 0% 0% 261
11/02 kl 13 100% 8% 0% 302
11/02 kl 14 100% 100% 21% 321
11/02 kl 15 100% 85% 0% 313
11/02 kl 16 4% 0% 0% 281
11/02 kl 17 0% 0% 0% 230
11/02 kl 18 0% 0% 0% 173
11/02 kl 19 0% 0% 0% 124
11/02 kl 20 0% 0% 0% 92
11/02 kl 21 0% 0% 0% 87
11/02 kl 22 0% 0% 0% 109
11/02 kl 23 0% 0% 0% 152

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 98%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 88% 100% 10%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 21% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm