Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 246 248 248
11/02 kl 01 - 284 286 287
11/02 kl 02 - 299 302 302
11/02 kl 03 - 288 292 292
11/02 kl 04 - 254 259 258
11/02 kl 05 - 207 213 212
11/02 kl 06 - 157 163 162
11/02 kl 07 - 119 124 124
11/02 kl 08 - 102 108 107
11/02 kl 09 - 111 117 116
11/02 kl 10 - 146 152 150
11/02 kl 11 - 195 200 199
11/02 kl 12 - 246 251 250
11/02 kl 13 - 288 292 291
11/02 kl 14 - 307 312 311
11/02 kl 15 - 300 304 303
11/02 kl 16 - 267 273 271
11/02 kl 17 - 218 223 221
11/02 kl 18 - 162 166 165
11/02 kl 19 - 114 118 117
11/02 kl 20 - 82 85 86
11/02 kl 21 - 77 80 82
11/02 kl 22 - 99 102 104
11/02 kl 23 - 142 144 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 229 264 302 307 287
Max. fra modell: 07/02 12 229 260 300 312 287
Max. fra modell: 07/02 00 228 260 299 311 252
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm