Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 59 79 67 -
11/02 kl 01 59 79 67 -
11/02 kl 02 60 80 67 -
11/02 kl 03 59 80 67 -
11/02 kl 04 58 80 66 -
11/02 kl 05 58 80 66 -
11/02 kl 06 57 80 65 -
11/02 kl 07 55 79 65 -
11/02 kl 08 54 78 64 -
11/02 kl 09 54 78 64 -
11/02 kl 10 54 78 64 -
11/02 kl 11 54 77 63 -
11/02 kl 12 53 77 62 -
11/02 kl 13 53 76 62 -
11/02 kl 14 52 75 61 -
11/02 kl 15 52 74 61 -
11/02 kl 16 52 73 59 -
11/02 kl 17 51 71 59 -
11/02 kl 18 51 70 59 -
11/02 kl 19 50 69 59 -
11/02 kl 20 50 68 58 -
11/02 kl 21 50 67 57 -
11/02 kl 22 50 67 57 -
11/02 kl 23 49 66 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 45 66 67 55
Laveste værets virkning 8 14 46 56 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm