Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 140 55 195 -
12/02 kl 01 190 55 245 -
12/02 kl 02 224 54 278 -
12/02 kl 03 232 53 285 -
12/02 kl 04 214 52 266 -
12/02 kl 05 176 51 227 -
12/02 kl 06 127 49 176 -
12/02 kl 07 80 48 128 -
12/02 kl 08 48 47 95 -
12/02 kl 09 38 46 84 -
12/02 kl 10 55 45 100 -
12/02 kl 11 95 44 139 -
12/02 kl 12 147 43 190 -
12/02 kl 13 197 42 239 -
12/02 kl 14 234 41 275 -
12/02 kl 15 247 40 287 -
12/02 kl 16 233 38 271 -
12/02 kl 17 197 37 234 -
12/02 kl 18 145 36 181 -
12/02 kl 19 91 34 125 -
12/02 kl 20 47 33 80 -
12/02 kl 21 23 31 54 -
12/02 kl 22 25 30 55 -
12/02 kl 23 53 28 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 264 302 307 287
Laveste vannstand 63 68 88 77 54
Avvik gult nivå -50 -15 23 28 8
Avvik orange nivå -69 -34 4 9 -11
Avvik rødt nivå -85 -50 -12 -7 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm