Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 188 206 195 -
12/02 kl 01 237 256 245 -
12/02 kl 02 269 290 278 -
12/02 kl 03 275 297 285 -
12/02 kl 04 256 279 266 -
12/02 kl 05 216 241 227 -
12/02 kl 06 165 191 176 -
12/02 kl 07 118 143 128 -
12/02 kl 08 85 111 95 -
12/02 kl 09 74 100 84 -
12/02 kl 10 90 116 100 -
12/02 kl 11 130 156 139 -
12/02 kl 12 181 207 190 -
12/02 kl 13 230 256 239 -
12/02 kl 14 266 291 275 -
12/02 kl 15 278 302 287 -
12/02 kl 16 263 286 271 -
12/02 kl 17 226 248 234 -
12/02 kl 18 173 195 181 -
12/02 kl 19 119 139 125 -
12/02 kl 20 73 95 80 -
12/02 kl 21 48 70 54 -
12/02 kl 22 49 71 55 -
12/02 kl 23 76 99 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 267 312 321 302
Laveste vannstand 62 67 80 70 48
Avvik gult nivå -48 -12 33 42 23
Avvik orange nivå -67 -31 14 23 4
Avvik rødt nivå -83 -47 -2 7 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm