Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 195 197 202
12/02 kl 01 - 245 247 252
12/02 kl 02 - 278 280 -
12/02 kl 03 - 285 287 -
12/02 kl 04 - 266 268 -
12/02 kl 05 - 227 230 -
12/02 kl 06 - 176 180 -
12/02 kl 07 - 128 132 -
12/02 kl 08 - 95 99 -
12/02 kl 09 - 84 88 -
12/02 kl 10 - 100 104 -
12/02 kl 11 - 139 143 -
12/02 kl 12 - 190 194 -
12/02 kl 13 - 239 242 -
12/02 kl 14 - 275 - -
12/02 kl 15 - 287 - -
12/02 kl 16 - 271 - -
12/02 kl 17 - 234 - -
12/02 kl 18 - 181 - -
12/02 kl 19 - 125 - -
12/02 kl 20 - 80 - -
12/02 kl 21 - 54 - -
12/02 kl 22 - 55 - -
12/02 kl 23 - 81 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 229 264 302 307 287
Max. fra modell: 07/02 12 229 260 300 312 287
Max. fra modell: 07/02 00 228 260 299 311 252
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm