Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 48 66 55 -
12/02 kl 01 47 66 55 -
12/02 kl 02 45 66 54 -
12/02 kl 03 43 65 53 -
12/02 kl 04 42 65 52 -
12/02 kl 05 40 65 51 -
12/02 kl 06 38 64 49 -
12/02 kl 07 38 63 48 -
12/02 kl 08 37 63 47 -
12/02 kl 09 36 62 46 -
12/02 kl 10 35 61 45 -
12/02 kl 11 35 61 44 -
12/02 kl 12 34 60 43 -
12/02 kl 13 33 59 42 -
12/02 kl 14 32 57 41 -
12/02 kl 15 31 55 40 -
12/02 kl 16 30 53 38 -
12/02 kl 17 29 51 37 -
12/02 kl 18 28 50 36 -
12/02 kl 19 28 48 34 -
12/02 kl 20 26 48 33 -
12/02 kl 21 25 47 31 -
12/02 kl 22 24 46 30 -
12/02 kl 23 23 46 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 45 66 67 55
Laveste værets virkning 8 14 46 56 28
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm