Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 61 51 112 -
12/02 kl 01 69 51 120 -
12/02 kl 02 58 50 108 -
12/02 kl 03 32 49 81 -
12/02 kl 04 -2 48 46 -
12/02 kl 05 -36 47 11 -
12/02 kl 06 -59 47 -12 -
12/02 kl 07 -63 47 -16 -
12/02 kl 08 -50 46 -4 -
12/02 kl 09 -24 44 20 -
12/02 kl 10 8 42 50 -
12/02 kl 11 39 42 81 -
12/02 kl 12 64 41 105 -
12/02 kl 13 75 41 116 -
12/02 kl 14 69 42 111 -
12/02 kl 15 46 41 87 -
12/02 kl 16 12 39 51 -
12/02 kl 17 -26 37 11 -
12/02 kl 18 -57 35 -22 -
12/02 kl 19 -72 33 -39 -
12/02 kl 20 -69 31 -38 -
12/02 kl 21 -50 30 -20 -
12/02 kl 22 -22 30 8 -
12/02 kl 23 11 29 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 119 148 161 120
Laveste vannstand -43 -12 -18 -25 -39
Avvik gult nivå -24 11 40 53 12
Avvik orange nivå -36 -1 28 41 0
Avvik rødt nivå -55 -20 9 22 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm